Muut palvelut: 

 • Murskeiden ja sora-alueiden materiaalien CE- merkintään vaadittavat testaukset.
 • Murskaus- ja asfalttiasemien tuotannon aikainen laadunvalvonta ja tuotannon  tekninen ohjaus.
 • Yrityksellämme on käytössä myös kolme kenttälaboratoriota, jotka voidaan kuljettaa  työkohteeseen.

 

kuva2

kuva

Käytössä olevat testit:

 • Näytteen otto SFS-EN 932-1
 • Rakeisuuden määrittäminen SFS-EN 933-1
 • Litteysluku SFS-EN 933-3
 • Muotoarvo SFS-EN 933-4
 • Murtopintaisuus SFS-EN 933-5
 • Kulutuskestävyys (Micro-deval) SFS-EN 1097-1
 • Iskunkestävyys (Los-Angeles) SFS-EN 1097-2
 • Kosteuspitoisuuden määrittäminen SFS-EN 1097-5
 • Kiintotiheyden ja vedenimeytymisen määrittäminen SFS-EN 1097-6
 • Nastarengaskulutuskestävyys (kuulamylly) SFS-EN 1097-9
 • Liukoinen sideainepitoisuus (asfalttimassa) SFS-EN 12697-1
 • Rakeisuuden määrittäminen (asfalttimassa) SFS-EN 12697-2
 • Asfalttimassan maksimitiheyden määritys SFS-EN 12697-5
 • Asfalttimassan kappaletiheyden määritys SFS-EN 12697-6
 • Asfalttinäytteen tyhjätilan määritys SFS-EN 12697-8
 • Näytteen otto (asfalttimassa) SFS-EN 12697-27
 • Asfalttipäällysteen paksuuden määrittäminen SFS-EN 12697-36
 • Rakeisuusmääritys, Hydrometri PANK-2103
 • Humuspitoisuus SFS-EN 1744-1
 • Humuspitoisuus PANK-2106
 • Kantavuusmittaus, pudotuspainolaite Loadman PANK-9001
 • Kantavuusmittaus, levykuormituskoe TIEL 2220003/Infra-RYL
 • Proctor- sullonta TIEL 2220003
 • Tiiviysmittaus, Troxler TIEL 2220003