PALVELUT


Palvelut


Kiviainesten tutkimukset:
 • Näytteen otto SFS-EN 932-1
 • Murskaus ja rikotus laboratoriossa
 • Rakeisuuden määrittäminen SFS-EN 933-1
 • Litteysluku SFS-EN 933-3
 • Muotoarvo SFS-EN 933-4
 • Murtopintaisuus SFS-EN 933-5
 • Nastarengaskulutuskestävyys ( Kuulamylly) SFS-EN 1097-9
 • Kulutuskestävyys (Micro-deval) SFS-EN 1097-1+ RHK
 • Iskunkestävyys (Los-Angeles) SFS-EN 1097-2+ RHK
 • Kiintotiheys ja veden imeytyminen SFS- EN 1097-6
 • Irtotiheys SFS- EN 1097-3
 • Tyhjätila SFS- EN 1097-3
 • Veden kapillaarinen nousukorkeus SFS-EN 1097-10
 • Proctor- sullonta TIEL 2220003
 • Kiviaineksen radioaktiivisuus
 • Kiviaineksen rikkipitoisuus
 • Petrografiset analyysit
Maa- ja kiviainesten geotekniset tutkimukset:
 • Silmämääräinen maalajiarvio
 • Humuspitoisuus SFS- EN 1744-1
 • Humuspitoisuus polttomenetelmänä SFS-EN 1744-1
 • Areometri PANK 2103
 • Rakeisuus SFS- EN 933-1
 • Kartiokoe (hienousluku) CEN ISO/TS 17892-6
Asfalttipäällysteiden tutkimukset:
 • Massanäytteiden otto levityskohteesta ja asfalttiasemalta SFS-EN 12697- 27
 • Sideaine+ rakeisuusmääritys SFS-EN 12697-1,2
 • Porapalanäytteiden otto SFS-EN 12697-27
 • Päällysteen paksuus SFS- EN 12697-36
 • Tyhjätila SFS-EN12697-8
 • Massamäärä PANK 4201
 • Asfalttimassan tiheys SFS- EN 12697-5,6
Kenttälaboratoriopalvelut:
 • Murskaus- ja päällystystöiden laadunvalvonta työkohteessa
Tiiveys- ja kantavuusmittaukset:
 • Kantavuuskokeet Levykuormituslaitteistolla TIEL 2220003
 • Tiiveys- ja kantavuuskokeet kevyellä pudotuspainolaitteella (Loadman) PANK 9001
 • Troxler- tiiveystarkkailukokeet TIEL 2220003
Muut palvelumme:
 • Betonisen sillankannen absoluuttisen kosteuden määritys VTT 2650